Kontakt mailowy

Info@domain.com

Kontakt telefoniczny

661 562 535

Adres

Gdynia, ul. Niemena 1 c

Poznaj naszą historię​

Onkologist

Dr. Piotr Plecka

Jestem specjalistą chemioterapii nowotworów, onkologii klinicznej oraz internistą i posiadam stopień doktora nauk medycznych.

Specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych odbyłem w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego w Koninie pod kierunkiem dr Z. Miastkowskiego (z czego jestem bardzo dumny).

Staże specjalizacyjne z zakresu onkologii odbyłem głównie w Klinice Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu  przy ul. Łąkowej (dzisiaj Uniwersytet Medyczny, Klinika Onkologii przy ul. Szamarzewskiego), pod kierunkiem pierwszego polskiego profesora chemioterapii nowotworów – profesora dr hab. n. med. Cezarego Ramlaua a po jego śmierci dr n. med. Piotra Tomczaka.

W 2014 r, obroniłem przewód doktorski na podstawie rozprawy Analiza czynników wpływających na występowanie objawów niepożądanych podczas leczenia 5-fluorouracilem chorych operowanych z powodu raka jelita grubego, której promotorem był profesor dr hab. n. med. Dariusz Bielicki z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Badaniami ultrasonograficznymi fascynowałem się od czasu studiów.    Byłem przekonany, że aparat USG wkrótce zastąpi  stetoskop.

W trakcie swojej kariery zawodowej bardzo chętnie podnosiłem kwalifikacje związane z diagnostyką ultrasonograficzną.

Zarówno wówczas, gdy pracowałem w Pile na stanowisku ordynatora pododdziału chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym, jak i w trakcie pracy na stanowisku koordynatora Centrum Onkologii w Bydgoszczy w Filii we Włocławku. Dzięki temu udawało mi się nie tylko skutecznie skracać kolejki na badania USG ale coraz bardziej precyzyjnie diagnozować swoich pacjentów.         

Od 5 lat pracuję w Klinice Hematologii, Onkologii i Radioterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Gorzowie Wielkopolskim a na terenie Trójmiasta świadczę usługi dla podmiotów prywatnych.

Poza pracą zawodową  lubię zrobić coś ekstra. Napisałem kilka oryginalnych artykułów, występowałem z prezentacjami na zjazdach naukowych, ale najbardziej dumny jestem z wydania pierwszego polskiego atlasu onkologicznego pt. Atlas Onkologii Praktycznej, wydanego w 2017 r. nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek w Toruniu. Został przygotowany wyłącznie w oparciu o zbierane przeze mnie przez 15 lat pracy zawodowej zdjęcia i opisy przypadków chorób (często bardzo rzadkich).

Atlas  przetłumaczyłem  na język angielski. Obecnie zbieram materiały na II, całkowicie zmienione wydanie.

A co poza pracą? Jestem maratończykiem, a w tym roku postanowiłem się pierwszy raz w życiu przygotować do triatlonu, na początek na dystansie olimpijskim. Do zobaczenia 04.08.2024 r. w Gdyni.

Zamierzam stopniowo zamieszczać na swojej stronie własne komentarze sytuacji spotykanych w codziennej pracy, dotyczących szeroko pojętej medycyny i wyjaśniać (tzn. obalać) różnego rodzaju mity krążąc w przestrzeni publicznej dotyczące zdrowia.Do zobaczenia w Salonie Ultrasonografii Onkologicznej.   

                                                                     Dr n. med. Piotr Plecka

Dane kontaktowe

Kontakt telefoniczny


661 562 535